On som?
Àrea socis

Per accedir als continguts complets del web és necessari ser soci de l'AMCTAIC

Fer-se soci

Història de les Jornades

Les Jornades se celebren amb una periodicitat triennal. Fins al moment s'han celebrat les vuit convocatòries desglossades a continuació.

1988 I Jornades Patrimoni Industrial
1991 II Jornades Aigua, tècnica i treball
1994 III Jornades Els vapors com a tipologia fabril i el vapor com a energia
1997 IV Jornades Arqueologia de la comunicació
2000 V Jornades La indústria tèxtil i indústries auxiliars
2003 VI Jornades El patrimoni agroalimentari i la indústria de l'aigua
2006 VII Jornades El patrimoni industrial de les terres de l'Ebre
2009 VIII Jornades Barcelona i les grans fàbriques del segle XIX-XX
2013 IX Jornades Ciència, tècnica i indústria. 150 anys de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
2016 X Jornades Patrimoni de la Indústria Alimentària, passat, present i futur
AMCTAIC Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya
Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa - 937 803 787 secretaria@amctaic.org