On som?
Àrea socis

Per accedir als continguts complets del web és necessari ser soci de l'AMCTAIC

Fer-se soci
Categories

"Del petit taller a la gran fàbrica" síntesi divulgativa de la tesis doctoral "Origen i evolució de les tipologies edificatòries i característiques constructives dels edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (Periode 1818-1925)

Ramon Gumà i Esteve

Premi Estudis - Premi 30/11/2015

El Jurat del Premi Estudis - Fundació Caixa d’Enginyers dels Premis Bonaplata, format per Ferran Espuñes Serra, Pere Pascual Domènech, Jaume Perarnau Llorens, Rosa Serra Rotés i Mercè Tatjer Mir, després d’examinar els treballs presentats i reunits el dia 28 d’Octubre de 2015 al Museu de la Ciència i de la Tècnica, Rambla d’Ègara, 270, decideixen atorgar:

Un Premi Estudis  - Fundació Caixa d’Enginyers a l’autor de la tesi doctoral  «Origen i evolució de les tipologies edificatòries i característiques constructives dels edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (Període 1818-1925)» i de la seva síntesi divulgativa «Del petit taller a la gran fàbrica», de Ramon Gumà i EsteveEl Jurat reconeix a Ramon Gumà i Esteve la doble faceta d’investigador - clarament demostrat en la tesi esmentada, rica en anàlisi del procés evolutiu, en la definició de tipologies arquitectòniques, i en la relació entre espais productius i evolució tècnica, i d’una excel·lent aportació planimètrica dels conjunts industrials tèxtils estudiats- i de divulgador rigorós d’unes investigacions que finalment, sintetitzades, han vist la llum en format de llibre.

La publicació es un resum de la tesi doctoral, considerem que constitueix un recorregut per l’evolució de la forma i de la construcció dels edificis industrials tèxtils dels segles XVIII i XIX a Catalunya, que demostra fins a quin punt els tallers i després les fàbriques, es van adaptar a les necessitats de cada etapa tecnològica. Des de la primera mecanització del s.XVIII, amb l’ús de ginys manuals, passant per la segona mecanització encapçalada per la màquina de vapor al s. XIX, i arribant al període de màxim creixement de la industria tèxtil, urbana o colonial.

L’autor ha fet un destacat exercici de síntesi hi de selecció dels conceptes, raonaments, gràfics i planimetria que constitueix el corpus de la seva tesi doctoral.

AMCTAIC Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya
Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa - 937 803 787 secretaria@amctaic.org