Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. Com configurar

Així mateix, ASSOCIACIO DEL MUSEU DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA I D'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA informa a l'usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:

On som?
Àrea socis

Per accedir als continguts complets del web és necessari ser soci de l'AMCTAIC

Fer-se soci
Bonaplata-Joves-2023

Bonaplata Joves 2023

BASES PREMIS BONAPLATA JOVES PER LA VALORACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL TÈCNIC I CIENTÍFIC.

25a Convocatòria 2023.

1. Objecte dels Premis

Els premis Bonaplata per a Joves tenen com a objectiu premiar aquells estudiants que en l’àmbit de les activitats docents reglades, hagin dut a terme treballs:
• Enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial a través de l’estudi, de la rehabilitació, de la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial tècnica o científica, de bens mobles o de documentacions industrials, tècniques, o científiques.
• Que fomentin les vocacions tècniques i valorin la innovació.

2. Els Premis s’agrupen en dues categories: 

Categoria A:
Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic valorant-ne especialment els estudis interdisciplinaris en els que es treballi els aspectes constructius, tècnics, socials i d’entorn físic.

Categoria B:
Premi a un treball de creació tècnica.

Tipus de treballs per a la categoria A
Els treballs han de ser estudis rellevants, centrats en la societat catalana, en els camps següents: 
• patrimoni industrial
• història industrial
• antropologia històrico industrial
• sociologia històrico industrial
• economia històrico industrial

L’objecte dels treballs pot ser:
• Llocs productius: fàbriques, molins, tallers, manufactures, centrals   hidroelèctriques, etc.
• Construccions: ponts, túnels, ports, habitatges obrers, cooperatives de producció o consum, barris i colònies industrials, etc.
• Xarxes tècniques: clavegueram, transports, abastament i distribució d’aigua, gas, electricitat, telègraf, telèfon, etc.
• Estudis historiogràfics sobre documentació original i primària: planimetria tècnicoindustrial, patents d’invenció, permisos d’instal·lació d’indústries, balanços econòmics o memòries i anuaris d’indústries particulars, reglaments i convenis laborals, testimonis personals, etc.
• Objectes tècnics: motors, màquines, aparells, etc.

Tipus de treballs per a la categoria B
• Treball tècnic sobre la temàtica d'un dels museus del Sistema del MNACTEC (suro, aigua, tèxtil, mineria, ciment, ferrocarril,etc).
• Creació d’una innovació tècnica.
• Redacció sobre una innovació que ha millorat un producte i que reflecteix una acció de l’enginy humà per millorar la vida de les persones.

3. Els participants i la coordinació

Es participa amb treballs individuals o en equip, que hauran d’estar coordinats per tutors o tutores.

Participants
Equips reduïts de joves (en cap cas superiors a cinc persones) o individuals amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. En el cas que se segueixin estudis reglats corresponents als nivells educatius de 1r i 2n de Batxillerat i de cicles formatius d’ensenyament professional, s’hi pot participar independentment de l’edat que es tingui.

Coordinació i tutoria
Si els membres de l’equip estan matriculats en algun centre d’ensenyament secundari, el nombre màxim de tutors o tutores és de dos professors o professores. Així mateix, si estan integrats en alguna entitat o associació juvenil, poden ser coordinats per un màxim de dues persones que exerceixin les funcions de tutoria.

4. Àmbit especial dels treballs i període de realització

En tots els casos i tipus de treballs, la recerca s’ha d’haver centrat a Catalunya i realitzat –com a màxim– entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

5. Premis

Es premiaran els millors treballs tenint en compte les condicions de l’apartat 2, 3 i 4 i l’esforç dels participants amb relació a l’edat i al curs o nivell d’estudis.

Es concediran, un màxim de tres premis que consistiran en una dotació econòmica i un diploma acreditatiu de la entitat organitzadora (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica).

Els premis en metàl·lic estan subjectes a la retenció de l'IRPF corresponent, segons la legislació vigent.

Eventualment, el jurat podrà guardonar els treballs escollits no premiats amb una o més mencions honorífiques, que s’acreditaran per escrit.

6. El jurat

Un jurat elabora el veredicte a partir de l’assessorament d’una comissió avaladora formada per especialistes i docents. La Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya designa el jurat i la comissió avaladora.
El veredicte és inapel·lable, i el jurat està facultat per declarar deserts alguns premis o per proposar-ne una altra distribució.

7. Lliurament de premis

Tots els autors i autores premiats rebran un diploma acreditatiu, en un acte públic que es farà durant el mes de novembre/ desembre de 2023. En el mateix acte es faran públiques les eventuals mencions honorífiques a treballs escollits no premiats.

8. Propietat i devolució dels treballs

Els autors i autores mantenen la propietat dels treballs que presentin a concurs.
El material presentat es podrà retirar a partir del 18 de desembre de 2023. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no ha estat recollit, s’entendrà que els concursants hi renuncien i passarà a ser propietat de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

9. Presentació i inscripció: format, terminis i lloc

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata per a Joves de l'AMCTAIC, Rambla d'Ègara, 270, 08221 Terrassa. 

El període de presentació dels treballs és del 5 al 30 de juny de 2023 a les 14 h!!.

Els treballs s’han d’acompanyar de la documentació següent:

• Presentació del treball mitjançant una breu comunicació signada per part dels coordinadors o tutors, adreçada a la comissió avaladora, i segellada per l’IES, centre educatiu o entitat juvenil de què es tracti, en la qual s’indiquin els aspectes propis de la tutoria.

• Un exemplar i una còpia del treball (que restarà a la biblioteca del MNACTEC) en forma de memòria explicativa. Orientativament els treballs han de tenir un màxim de 75 fulls DIN A-4 i un mínim de 10, a doble espai i a una sola cara.

• Un pendrive que inclogui el treball en pdf, deu fotografies amb una resolució mínima d'una GB en format JPG,  i si es necessari, material complemetari com ara plànols, dibuixos, videos,...

• Els treballs en equip hauran d’adjuntar una fotocòpia dels DNI de tots els components.

• Els treballs podran anar acompanyats de material complementari com ara plànols, dibuixos, fotografies, documents, vídeos, audios, etc.

• Un autor o autora del treball, com a responsable de l’equip, ha d’especificar les següents dades: nom i cognoms del/s participant/s, adreça, codi postal, població, telèfon, adreça electrònica , nom del tutor o tutors i centre al que pertany. 

• Cal aportar signada l'última pàgina del pdf de les Bases Bonaplata que fan referència a la Protecció de Dades de caràcter personal. 

AMCTAIC Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya
Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa - 937 803 787 secretaria@amctaic.org